Kurs z matematyki dla kandydatów do LO i Technikum, mający pomóc w uzupełnieniu braków ze szkoły podstawowej.